רקע

לקראת הגשת בקשה להיתר בניה

 סטטוס : 

שדרות ירושלים 36

  כתובת :  

שמאי בדיקת ההתכנות: דסה-נייר שמאות מקרקעין

בא כח הדיירים: משרד עו"ד AYR

יזם: קבוצת משה חדיף

יח"ד מצב נכנס: 21

יח"ד מתוכננות: 14

צילום: דורון סהר © כל הזכויות שמורות
בניית אתרים