רקע

תכנון ראשוני

 סטטוס : 

קשת 5-7-9-11 / גיתית 3-5-7 / משגב עם 3-5-7-9-11

  כתובת :  

פרויקט מסוג פינוי בינוי אשר מטרתו חידוש המרחב הקיים

תוך שמירה על איכויות השכונה והתאמתו לצרכי הסביבה בהווה ובעתיד

פינוי של 86 יח"ד בשני מבני שיכון ועוד 8 יחידות מסחר

תכנון התב"ע ע"י סטודיו MIA מיכל יוקלה אדריכלים