רקע

לאחר פורום מהנדס עיר

 סטטוס : 

קורקידי 8-18 / 1-5

  כתובת :  

עורכות התכנית: איילה רונאל אדריכלים

ב"כ דיירים: עו"ד איתמר פנץ, משרד סלומון ליפשיץ

ב"כ מינהלת עזרה ובצרון: משרד עו"ד נשיץ ברנדס אמיר

מס' יח"ד מצב נכנס – 48 יח"ד + 12 יחידות דיור ציבורי

מס' יח"ד מצב יוצא – 196

‏‏סיכום מפגש דיירים קורקידי  6.6.21

מצגת מפגש דיירים קורקידי – 6.6.21

פרוטוקול ראיונות עורכי דין 18.5.22

מצגת סטטוס תכנון קורקידי – 26.7.22

סיכום כנס דיירים להצגת תכנון – 26.10.22

נספח שינוי תכנון בניין יזם 25.10.22

‏‏מצגת סטטוס תכנון קורקידי 8.11.22 תכנון מעודכן לאחר פורום

צילום: דורון סהר © כל הזכויות שמורות
בניית אתרים