רקע

לאחר פורום מהנדס העיר

 סטטוס : 

קורקידי 2-18

  כתובת :  

פרויקט מסוג פינוי בינוי. מטרתו טיפול בתשתיות ישנות ובבניינים ישנים ויצירת מציאות חדשנית ומותאמת לצורכי הסביבה בהווה ובעתיד.

פינוי של 108 יח"ד בשישה בנייני שיכון ובינוי של כ 378 יח"ד חדשות.

הפרויקט נמצא בהליכי תכנון מתקדמים, ולקראת פורום מהנדס העיר.

התב"ע מלווה על ידי אדר' אורית מילבואר, ממשרד מילבואר אדריכלים.

תכנון – תכנית בניין עיר – קורקידי גרוסמן 24.5.2020

מצגת פורום מהנדס העיר – 17.11.19

מפגש נציגים 03/02/2019

סיכום מפגש נציגויות – ממצאי הדוח החברתי – 6.8.18

עדכון סטטוס פרויקט – חנוכה 2018

סיכום פגישה עם צוות יפו ותושבים 22.10.17

סיכום מפגש בחירת נציגות קורקידי 14-18 12.6.17

סיכום מפגש בחירת נציגות קורקידי 4 22.5.17

סיכום פגישת בעלי דירות – קורקידי 8-10-12 – 14.2.17

סיכום מפגש בעלי דירות – קורקידי 2 – 12.2.17

סיכום מפגש בעלי דירות – קורקידי 6 – 12.2.17

מצגת ראשונית לבעלי הדירות – קורקידי 2-12- 22.1.17

סיכום אסיפת בעלי דירות ראשונית – קורקידי 2-12 – 22.1.17

מצגת של מפגש צוות תכנון דרום עם בעלי דירות – מדיניות נוה עופר – קורקידי 2-12

פרוטוקול בחירת נציגות קורקידי 4

פרוטוקול בחירת נציגות קורקידי 14-18