רקע

בתהליך קבלת היתר בניה

 סטטוס : 

קהילת קנדה 15

  כתובת :  

אדריכל בדיקת ההתכנות: "החדר" אדריכלים

שמאי בדיקת ההתכנות: דסה- נייר שמאות מקרקעין 

בא כח הדיירים: עו"ד מליזה גבאי, משרד רייסמן גור דוייטש 

יזם: א.ח. חאלד חברה לבנייה

יח"ד מצב נכנס: 32

יח"ד מתוכננות: 24

צילום: דורון סהר © כל הזכויות שמורות
בניית אתרים