רקע

חתימה על הסכם התקשרות

 סטטוס : 

צונץ 20-34

  כתובת :  

פרויקט מסוג פינוי בינוי. מטרתו טיפול בתשתיות ישנות ובבניינים ישנים ויצירת מציאות חדשנית ומותאמת לצורכי הסביבה בהווה ובעתיד.

פינוי של 80 יח"ד בארבעה בנייני שיכון ובינוי של כ 280 יח"ד חדשות.

נמצא בשלב חתימות על הסכם התקשרות עם עזרה ובצרון ובדיקות היתכנות.