רקע

בביצוע

 סטטוס : 

צבי ברוק 18

  כתובת :  

שיפוץ חזיתות בעל 14 יחידות דיור באמצעות הקבלן מ.א אילנות שיפוצי חזיתות בע"מ ופיקוח של י. הר טוב מהנדסים . דיירי הבניין נהנו מסל תמריצים הכולל הלוואות עד 30,000 ₪ ללא ריבית וללא הצמדה בפריסה של 50 תשלומים מתוקף היותם מבנה רגיל במרכז העיר .