תכנון מתקדם

 סטטוס : 

עין גב 4-10

  כתובת :  

פרויקט מסוג פינוי בינוי אשר מטרתו חידוש המרחב הקיים

תוך שמירה על איכויות השכונה והתאמתו לצרכי הסביבה בהווה ובעתיד.

פינוי של 54 יח"ד בארבעה מבני שיכון ובינוי של כ-144 יח"ד חדשות.

התב"ע בתהליך תכנון ע"י אדר' תמר פרצוב ממשרד פרצוב ארכיטקטורה.

מצגת כנס בעלי דירות להצגת התכנון 20.7.2021

סיכום כנס בעלי דירות להצגת התכנון 20.7.2021

פרוטוקול פורום מהנדס העיר -עין גב 4-10 – 14.3.2021

מצגת פורום מהנדס העיר – עין גב 4-10 – 14.3.2021

מצגת פגישת נציגות עין גב 4.10 2.12.2020

סיכום פגישת נציגות עין גב 4-10 2.12.2020

מצגת למפגש נציגויות עין גב 4-10 – 20.10.2020

סיכום פגישת נציגות עין גב 4-10 20.10.2020

מצגת למפגש נציגות ראשון עין גב – מודוס 12.8.2020

סיכום פגישת נציגות עין גב 4-10 12.8.2020

מצגת מפגש נציגות עם אדריכלית הפרויקט 21.7.2020

סיכום פגישת נציגות עין גב 4-10 21.7.2020

פרוטוקול פגישת נציגות דיירים עין גב 4-10 – 19.7.20

מצגת מפגש נציגות ראשונה ובחירת עורך דין 06.07.2020

סיכום פגישת נציגות עין גב 4-10 6.7.2020

מצגת כנס ראשון עין גב 4-10 – 24.12.2019

סיכום פגישת דיירים ראשונה עין גב 4-10 – 24.12.2019