תכנון מתקדם

 סטטוס : 

עין גב 4-10

  כתובת :  

פרויקט מסוג פינוי בינוי אשר מטרתו חידוש המרחב הקיים

תוך שמירה על איכויות השכונה והתאמתו לצרכי הסביבה בהווה ובעתיד.

פינוי של 54 יח"ד בארבעה מבני שיכון ובינוי של כ-144 יח"ד חדשות.

התב"ע בתהליך תכנון ע"י אדר' תמר פרצוב ממשרד פרצוב ארכיטקטורה.

מצגת לבחירת מפקח לאתר – עין גב 4-10 14.10.2021

מצגת כנס בעלי דירות להצגת התכנון 20.7.2021

סיכום כנס בעלי דירות להצגת התכנון 20.7.2021

פרוטוקול פורום מהנדס העיר -עין גב 4-10 – 14.3.2021

מצגת פורום מהנדס העיר – עין גב 4-10 – 14.3.2021

מצגת פגישת נציגות עין גב 4.10 2.12.2020

סיכום פגישת נציגות עין גב 4-10 2.12.2020

מצגת למפגש נציגויות עין גב 4-10 – 20.10.2020

סיכום פגישת נציגות עין גב 4-10 20.10.2020

מצגת למפגש נציגות ראשון עין גב – מודוס 12.8.2020

סיכום פגישת נציגות עין גב 4-10 12.8.2020

מצגת מפגש נציגות עם אדריכלית הפרויקט 21.7.2020

סיכום פגישת נציגות עין גב 4-10 21.7.2020

פרוטוקול פגישת נציגות דיירים עין גב 4-10 – 19.7.20

מצגת מפגש נציגות ראשונה ובחירת עורך דין 06.07.2020

סיכום פגישת נציגות עין גב 4-10 6.7.2020

מצגת כנס ראשון עין גב 4-10 – 24.12.2019

סיכום פגישת דיירים ראשונה עין גב 4-10 – 24.12.2019

 

צילום: דורון סהר © כל הזכויות שמורות