רקע

לקראת פורום מהנדס העיר

 סטטוס : 

מעפילי אגוז 60-64

  כתובת :  

תכנית ייחודית המשלבת הריסה של מבנה שיכון בעל 24 יחידות דיור
וחיזוק, שיפוץ ותוספת למבנה שיכון נוסף בעל 32 יחידות דיור
סה"כ תוספת של 102 יחידות דיור חדשות.

עבר פורום מהנדס העיר, עתיד להיכנס לוועדה המקומית באוגוסט 2020

פרוטוקול פורום תכנון – מעפילי אגוז 60-64 -16.2.2020

מצגת כנס תושבים של מעפילי אגוז 60-64 – 16.12.19

סיכום כנס תושבים של מעפילי אגוז 60-64 – 16.12.19

‏‏מצגת אסיפת בעלי דירות מעפילי אגוז 60-64 – 7.8.19