רקע

לקראת פורום מהנדס העיר

 סטטוס : 

מעפילי אגוז 60-64

  כתובת :  

תכנית ייחודית המשלבת הריסה של מבנה שיכון בעל 24 יחידות דיור
וחיזוק, שיפוץ ותוספת למבנה שיכון נוסף בעל 32 יחידות דיור
סה"כ תוספת של 102 יחידות דיור חדשות.

נמצא בשלבי תכנון מתקדמים.

מצגת כנס תושבים של מעפילי אגוז 60-64 – 16.12.19

סיכום כנס תושבים של מעפילי אגוז 60-64 – 16.12.19

‏‏מצגת אסיפת בעלי דירות מעפילי אגוז 60-64 – 7.8.19