רקע

תכנית בתוקף, יזם נבחר - רוטשטיין ואנשי העיר

 סטטוס : 

מעפילי אגוז 60-64

  כתובת :  

עורכי התכנית: משרד דאובר אדריכלים

ב"כ דיירים: עו"ד איתמר פנץ, משרד עו"ד סלומון ליפשיץ

ב"כ מינהלת עזרה ובצרון: משרד עו"ד נשיץ ברנדס אמיר

מס' יח"ד מצב נכנס – 56 יח"ד

מס' יח"ד מצב יוצא – 158 יח"ד

הודעה מס' 2 למציעים – הזמנה להציע הצעות מעפילי אגוז 12072021

מסמך הבהרות – הזמנה להציע הצעות מעפילי אגוז 06072021

הזמנה להציע הצעות מאת יזמים-מורחבת – מעפילי אגוז 60-64

תסקיר חברתי מעפילי אגוז 60+64 26.11.2020

נספח תנועה

תשריט מצב מוצע

הוראות התכנית

נספח בינוי

עדכון סטטוס מעפילי אגוז 60-64 חודש יולי 2021

מצגת מפגש בעלי דירות להצגת התכנית 11.4.2021

סיכום מפגש בעלי דירות להצגת התכנית 11.4.2021

‏‏‏‏עדכון לבעלי הדירות – מרץ 2021

‏‏עדכון לבעלי הדירות – ינואר 2021

‏‏עדכון לבעלי הדירות – דצמבר 2020

עדכון לבעלי הדירות – אוקטובר 2020

עדכון לבעלי הדירות – אוגוסט 2020

עדכון לבעלי הדירות – יולי 2020

סיכום מפגש הכנה לנציגות לבחירת מפקח 1.7.2020

עדכון לבעלי הדירות – בחירת מפקח 28.6.2020

‏‏עדכון לבעלי הדירות – יוני 2020

עדכון לבעלי הדירות – מאי 2020

פרוטוקול פורום תכנון – מעפילי אגוז 60-64 -16.2.2020

מצגת כנס תושבים של מעפילי אגוז 60-64 – 16.12.19

סיכום כנס תושבים של מעפילי אגוז 60-64 – 16.12.19

‏‏מצגת אסיפת בעלי דירות מעפילי אגוז 60-64 – 7.8.19

צילום: דורון סהר © כל הזכויות שמורות
בניית אתרים