רקע

נבחר יזם במסגרת קול קורא

 סטטוס : 

לה-גוארדיה 35-45

  כתובת :  

פרויקט מסוג פינוי בינוי. מטרתו טיפול בתשתיות ישנות ובבניינים ישנים ויצירת מציאות חדשנית ומותאמת לצורכי הסביבה בהווה ובעתיד.

פינוי של 114 יח"ד בשישה מבני שיכון, ובניית כ 420 יחידות דיור חדשות.

התכנית הופקדה בוועדה המקומית ופורסמה להתנגדויות, וכעת נמצאת בשלב ההזמנה להציע הצעות מאת יזמים עבור בעלי הדירות

התב"ע מובלת ע"י אדר' גיל שנהב ממשרד כנען שנהב אדריכלים.

בעלי הדירות מיוצגים ע"י עו"ד גיל נבו ממשרד נבו קידר בלום ושות'.

ייעוץ משפטי לעזרה ובצרון ע"י נשיץ, ברנדס, אמיר ושות'.

יזם נבחר חברת רוטשטיין יחד עם אנשי העיר.

מסמך הבהרות מספר 2- לה גרדיה 35-45

מסמך הבהרות מספר 1 – לה גרדיה 35-45

הזמנה להציע הצעות – נוסח מעודכן 6.2.20 – לה גרדיה 35-45

הסכם התקשרות – מסמך 6 – לה גרדיה 35-45 – נוסח מעודכן 6.2.20

מכתב עיריית תל אביב – נספח למסמך הבהרות מספר 1 מיום 6.2.20

נספח כה – נספח דירות העירייה- מעודכן 6.2.20

עדכון על דחיית מועד ההגשה -הזמנה להציע הצעות מאת יזמים לפרויקט פינוי בינוי – לה גארדיה 35-45

הזמנה להציע הצעות מאת יזמים – פרויקט לה גארדיה 35-45

נספח בינוי – לה גארדיה 35-45

נספח תנועה – לה גארדיה 35-45

תשריט מוצע – לה גארדיה 35-45

מצב מאושר – לה גארדיה 35-45

טבלאות איזון והקצאה – לה גארדיה 35-45

נספח איחוד וחלוקה – לה גארדיה 35-45

הוראות תכנית – לה גארדיה 35-45

 

עדכון קיץ – לה גארדיה 35-45 – אוגוסט 2019

סיכום מפגש סל הזכויות לבעלי דירות מבוגרים בפינוי בינוי- לה גארדיה 35-45 – 12.5.19

מצגת מפגש סל הזכויות לבעלי דירות מבוגרים בפינוי בינוי- לה גארדיה 35-45 – 12.5.19

מצגת למפגש בעלי דירות מבוגרים – 12.5.19

עדכון פסח 2019 – לה גארדיה 35-45

נספח חברתי – לה גארדיה 35-45

סיכום פגישת נציגויות לה גארדיה 35-45 – מכרז יזמים – 27.1.19

עדכון ינואר 2019 – לה גארדיה 35-45

סיכום פגישת נציגויות לה גארדיה 35-45 – 15.8.17

פרוקטול ועדה מקומית – 1.8.18

מצגת לדיון הועדה המקומית – לה גארדיה 35-45 1.8.18

סיכום מפגש בעלי דירות – לה גארדיה 35 – 10.7.17

סיכום פגישת נציגויות לה גארדיה 35-45 – 26.6.17

סיכום פגישת נציגויות לה גארדיה 35-45 – 10.5.17

סיכום פגישת נציגות – מנגנון בחירת דירות התמורה 8.3.17

פרוטוקול פורום מהנדס העיר – 18.12.16

מצגת פורום מהנדס העיר – 18.12.16

סיכום מפגש נציגויות להצגת תבע 35-55 7.9.16

סיכום מפגש בניין 39 – 13.9.16

סיכום פגישה עם עוד גיל נבו – 18.7.16

סיכום פגישת תכנון – איל רונן – בשיתוף נציגויות 20.7.16

סיכום מפגש עם בעלי דירות 37 – 19.6.16

סיכום פגישת נציגות 41,43,45 עם משרדי עורכי דין 8.6.16

סיכום מפגש בנושא תבע 4123 – 29.6.16

סיכום כנס שולחנות עגולים – 39-45 – 2.5.16

סיכום מפגש נציגויות 41-43-45 – בחירת משרד עוד – 19.4.16

סיכום פגישה פינוי בינוי – לה גארדיה 43 – 03.06.15

סיכום פגישה פינוי בינוי – לה גארדיה 41 – 27.5.15

צילום: דורון סהר © כל הזכויות שמורות
בניית אתרים