רקע

הסתיים

 סטטוס : 

ד"ר שמעון ברנפלד 17

  כתובת :  

הקמת 3 גנים בבית ספר עציון

צילום: דורון סהר © כל הזכויות שמורות