רקע

יזם נבחר - יוסי אברהמי

 סטטוס : 

יפת 185-197

  כתובת :  

עורך התכנית: אדר' איקו עובד ממשרד הפלטפורמה העירונית אדריכלים

ב"כ הדיירים: עו"ד גיא יקותיאל, עו"ד מיכאל גבע

ב"כ מינהלת עזרה ובצרון: משרד עו"ד מיתר

מס' יח"ד מצב נכנס – 84

מס' יח"ד מצב יוצא – 273

יפת 185-197 – מסמך הזמנה להציע הצעות – נוסח מעודכן 25.1.2022

יפת 185-197 – הסכם פינוי בינוי – נוסח מעודכן 25.1.22 (מסומן)

יפת 185-197 – מסמך הבהרות מס' 4 – 25.1.22

יפת 185-197 – דארפט התנגדויות יפת – 29.12.21

יפת 185-197 – הודעה לגבי דיון התנגדויות – 29.12.2021

יפת 185-197 הודעה על הארכת מועדים שנייה – 12.12.2021

יפת 185-197 הודעה על הארכת מועדים ועדכון תנאי סף – 29.11.2021

יפת 185-197 מסמך הבהרות מס' 3

יפת 185-197 עדכון למועד הגשת שאלות הבהרה

יפת 185-197 מסמך הבהרות מס' 2

מסמך הבהרות מס' 1- 10.11.21

נספח בינוי א' יפת 185-197

נספח בינוי ב' יפת 185-197

נספח תנועה יפת 185-197

תשריט מצב מוצע יפת 185-197

הוראות תכנית יפת 185-197

חוות דעת חברתית קהילתית מתחם יפת 16.10.21

הזמנה להציע הצעות מאת יזמים – יפת 185 – 197 -13.10.2021(11386316.14)

 

סיכום פגישת נציגות- שינוי מודל 31.5.2021

מצגת ועדה מקומית – יפת 185-197 – 27.1.2021

פרוטוקול ועדה מקומית – יפת 185-197 – 27.1.2021

עדכון סטטוס 19.1.2021

הזמנה לכנס (זום) 9.8.2020.

סיכום כנס בעלי דירות – 2.7.2020

מצגת לכנס בעלי דירות – 2.7.2020

סיכום מפגש בעלי דירות – יפת 185-197 מיום 18.9.19

מצגת מפגש בעלי דירות – ספטמבר 2019

חוות דעת חברתית קהילתית מתחם יפת סופי 2.2.2019

פרויקט יפת 185-197 מצגת למהנדס העיר – פברואר 2019

יפת 191 – פרוטוקול לבחירת נציגות 14.1.19

יפת 189 – פרוטוקול בחירת נציגות – 14.1.19

יפת 185 – פרוטוקול בחירת נציגות 10.12.18

יפת 187 – פרוטוקול בחירת נציגות 10.12.18

יפת 193 – פרוטוקול בחירת נציגות 11.12.18

יפת 195 – פרוטוקול בחירת נציגות – 5.2.18

יפת 197 – פרוטוקול בחירת נציגות 27.2.18

סיכום אסיפת בעלי דירות יפת 185-187-189 – 2.7.17

סיכום אסיפת בעלי דירות יפת 191-193 – 3.7.17

סיכום כנס בעלי דירות ראשוני – יפת 185-197 – 21.3.17

מצגת כנס בעלי דירות ראשוני – יפת 185-197 – 21.3.17

 

 

צילום: דורון סהר © כל הזכויות שמורות
בניית אתרים