רקע

סבב הערות לפני הפקדה בוועדה המקומית

 סטטוס : 

יפת 185-197

  כתובת :  

פרויקט מסוג בינוי – פינוי – בינוי. מטרתו טיפול בתשתיות ישנות ובבניינים ישנים ויצירת מציאות חדשנית ומותאמת לצרכי הסביבה בהווה ובעתיד.

פינוי של 84 יח"ד בשבעה בנייני שיכון ובינוי של כ 294 יח"ד חדשות.

התב"ע בתהליך תכנון ע"י אדר' אדר סקר ממשרד יו.אר פלטפורם אדריכלים

סיכום מפגש בעלי דירות – יפת 185-197 מיום 18.9.19

מצגת מפגש בעלי דירות – ספטמבר 2019

חוות דעת חברתית קהילתית מתחם יפת סופי 2.2.2019

פרויקט יפת 185-197 מצגת למהנדס העיר – פברואר 2019

יפת 191 – פרוטוקול לבחירת נציגות 14.1.19

יפת 189 – פרוטוקול בחירת נציגות – 14.1.19

יפת 185 – פרוטוקול בחירת נציגות 10.12.18

יפת 187 – פרוטוקול בחירת נציגות 10.12.18

יפת 193 – פרוטוקול בחירת נציגות 11.12.18

יפת 195 – פרוטוקול בחירת נציגות – 5.2.18

יפת 197 – פרוטוקול בחירת נציגות 27.2.18

סיכום אסיפת בעלי דירות יפת 185-187-189 – 2.7.17

סיכום אסיפת בעלי דירות יפת 191-193 – 3.7.17

סיכום כנס בעלי דירות ראשוני – יפת 185-197 – 21.3.17

מצגת כנס בעלי דירות ראשוני – יפת 185-197 – 21.3.17