רקע

הסתיים

 סטטוס : 

קם 65

  כתובת :  

פרויקט הנגשת בי"ס עפ"י חוק נגישות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, הכולל:

הקמת פיר עבור מעלית חיצונית של 3 תחנות

הסבת 2 תאי שרותים רגילים לתא שרותי נכים אחד

הרחבת תא שרותי נכים קיים

התקנת בתי אחיזה ומעקות

צילום: דורון סהר © כל הזכויות שמורות