רקע

בביצוע

 סטטוס : 

צהלון הרופא 16

  כתובת :  

קמת בית ספר יסודי 12 כיתות אם ו-3 כיתות חינוך מיוחד

צילום: דורון סהר © כל הזכויות שמורות