רקע

בוצע

 סטטוס : 

יעקב מוזיר 1/דוד ילין 13

  כתובת :  

הקמת בית ספר יסודי 12 כיתות

צילום: דורון סהר © כל הזכויות שמורות