רקע

בביצוע

 סטטוס : 

טולוז 3

  כתובת :  

הקמת אגף חדש, בניית 12 כיתות ואודיטוריום

צילום: דורון סהר © כל הזכויות שמורות