רקע

הסתיים

 סטטוס : 

המערכה 3

  כתובת :  

הוספת אגף הכולל 4 כיתות אם +3 גני ילדים

צילום: דורון סהר © כל הזכויות שמורות