רקע

הסתיים

 סטטוס : 

המושיע 21

  כתובת :  

פרויקט הנגשת בי"ס עפ"י חוק נגישות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, הכולל:

הקמת פיר עבור מעלית חיצונית בבניין הדרום מערבי של בי"ס

שינויים בחלוקת השטחים של קומת הקרקע בבניין הנ"ל

פיתוח חצר: בניית כבש בצמוד לבניין המרכזי של בי"ס וכבש בכניסה לאולם הספורט

הוספת תא שירותי נכים בקומת הקרקע

התקנת בתי אחיזה

צילום: דורון סהר © כל הזכויות שמורות