רקע

תכנון מתקדם - עבר פורום מהנדס עיר

 סטטוס : 

בורמה 20-38

  כתובת :  

פרויקט מסוג פינוי בינוי אשר מטרתו חידוש המרחב הקיים

תוך שמירה על איכויות השכונה והתאמתו לצרכי הסביבה בהווה ובעתיד.

פינוי של 80 יח"ד משני מבני שיכון ובינוי של כ-198 יח"ד חדשות.

התב"ע בתהליך תכנון ע"י אדר' תמר פרצוב ממשרד פרצוב ארכיטקטורה.

ליווי חברתי בעזרת חברת גומא-גבים

עו"ד בעלי הדירות עו"ד נורית קצב כהן, ממשרד שרקון בן עמי אשר ושות'

סיכום כנס בעלי דירות להצגת תסקיר ותכנית – בורמה 20-38 23.5.21

מצגת כנס בעלי דירות להצגת תסקיר ותכנית – בורמה 20-38 23.5.21

‏‏עדכון סטטוס לבעלי הדירות – אפריל 2021

מצגת לפורום מהנדס העיר – בורמה 20-38 – 14.03.21

פרוטוקול פורום מהנדס העיר – בורמה 20-38 – 14.03.21

צילום: דורון סהר © כל הזכויות שמורות