רקע

לקראת קבלת היתר בניה

 סטטוס : 

בבלי 19-23

  כתובת :  

יזם: צבי צרפתי ביחד עם יסודות

יח"ד מצב נכנס: 36

יח"ד מתוכננות: 18

צילום: דורון סהר © כל הזכויות שמורות
בניית אתרים