מדריך לבעלי דירות לניהול ולתחזוקה של הבניין עתיר המערכות

מדריך זה של הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית
נועד לספק לציבור המתגורר בבניינים עתירי מערכות או מתעתד להתגורר בהם כלים להתמודדות עם האתגרים הכרוכים בניהול ובתחזוקה של הרכוש המשותף בבניינים אלו.
מטרת המדריך היא לספק ידע להבנת האתגרים החדשים וגם ארגז כלים לסיוע בהיערכות הנדרשת להתמודדות עימם. זאת מתוך הבנה כי השתתפות, מעורבות ויוזמה של בעלי הדירות והדיירים הכרחיות להבטחת תפקודו הראוי של הבניין. לקריאת המדריך, לחצו כאן

בניית אתרים