פרויקט מיכלאנג'לו 15 למכר- ההגרלה הסתיימה! ניתן לראות את תוצאות ההגרלה המלאות בעמוד "תוצאות ההגרלה" באתר.

תוצאות ההגרלה

המספרים המועמדים לזכייה

הודעה על קיום הגרלת דיור מוזל למורים (שכירות)

27 ביולי 2020

פרויקט "בית המורה" (מטלון 68, תל אביב-יפו)

 

הרינו שמחים לבשר כי התקיימה הגרלה נוספת לדיור מוזל למורים בפרויקטים "בית המורה".

בימים הקרובים יישלחו מכתבים באמצעות דואר אלקטרוני לכל המועמדים לזכייה ואף לחלק מהמועמדים ברשימת ההמתנה.

על המועמדים לזכייה להשלים את כל מסמכי הבקשה והאישורים לצורך בדיקת עמידתם בתנאי הזכאות כמפורט בחוברת ההרשמה ולפי ההנחיות ולחות הזמנים המופיעים במייל.

רק מועמדים לזכייה שבקשתם תימצא תקינה ועומדת בכל תנאי הזכאות יוכרזו כזוכים.

 

אנו מאחלים בהצלחה לכל המועמדים.

עזרה ובצרון, מחלקת דיור בר השגה.

להורדת כלל תוצאות ההגרלה