פרויקט מיכלאנג'לו 15 למכר- ההגרלה הסתיימה! ניתן לראות את תוצאות ההגרלה המלאות בעמוד "תוצאות ההגרלה" באתר.

תוצאות הגרלה לפרויקט "שוק העלייה"

הודעה על קיום הגרלת דיור מוזל למורים (שכירות)

07 באפריל 2021

פרויקט "שוק העלייה- בית המורה" (מטלון 68, תל אביב-יפו)

 

הרינו שמחים לבשר כי התקיימה הגרלה לדיור בר השגה למורים ולתושבי העיר תל אביב- יפו בפרויקט "שוק העלייה- בית המורה".

בימים הקרובים יישלחו מכתבים באמצעות דואר אלקטרוני לכל המועמדים לזכייה ואף לחלק מהמועמדים ברשימת ההמתנה.

יוזכר כי פרויקט בית המורה הינו פרויקט אשר מיועד למורים בתל–אביב-יפו העומדים בתנאי הזכאות למורים המפורטים בחוברת ההרשמה, והם יזכו לעדיפות באכלוס הפרויקט.
בהתאם לכך, מועמדותם של יתר הניגשים להגרלה תבחן ככל שיוותרו דירות בפרויקט.

על המועמדים לזכייה להשלים את כל מסמכי הבקשה והאישורים לצורך בדיקת עמידתם בתנאי הזכאות כמפורט בחוברת ההרשמה ולפי ההנחיות ולוחות הזמנים המופיעים במייל.

רק מועמדים לזכייה שבקשתם תימצא תקינה ועומדת בכל תנאי הזכאות יוכרזו כזוכים.

 

אנו מאחלים בהצלחה לכל המועמדים.

עזרה ובצרון, מחלקת דיור בר השגה.

להורדת כלל תוצאות ההגרלה

פרויקט "שוק העלייה"

זו רשימת המועמדים לזכייה בהגרלה:
1 2098
2 2446
3 600
4 1830
5 932
6 754
7 1451
8 911
9 2046
10 1400
11 1068
12 1677
13 1288
14 1636
15 861
16 912
17 1748
18 1317
19 1555
20 2101
21 563
22 2239
23 1051
24 1954
25 3683
26 1060
27 2435
28 1907
29 1623
30 702
31 1347
32 2505
33 1917