פרויקט מיכלאנג'לו 15 למכר- ההגרלה הסתיימה! ניתן לראות את תוצאות ההגרלה המלאות בעמוד "תוצאות ההגרלה" באתר.

תוצאות הגרלה לפרויקט מיכלאנג'לו 15- מכר

הודעה על קיום הגרלת דיור בר השגה (מכר)

02 בספטמבר 2021

פרויקט "מיכלאנג'לו 15 למכר" (מיכלאנג'לו 15, תל אביב-יפו)

 

הרינו שמחים לבשר כי התקיימה הגרלה לדיור בר השגה למכר לתושבי יפו בפרויקט "מיכלאנג'לו 15 למכר".

בימים הקרובים יישלחו מכתבים באמצעות דואר אלקטרוני לכל המועמדים לזכייה ואף לחלק מהמועמדים ברשימת ההמתנה.

על המועמדים לזכייה להשלים את כל מסמכי הבקשה והאישורים לצורך בדיקת עמידתם בתנאי הזכאות כמפורט בחוברת ההרשמה ולפי ההנחיות ולוחות הזמנים המופיעים במייל.

רק מועמדים לזכייה שבקשתם תימצא תקינה ועומדת בכל תנאי הזכאות יוכרזו כזוכים.

 

אנו מאחלים בהצלחה לכל המועמדים.

עזרה ובצרון, מחלקת דיור בר השגה.

להורדת כלל תוצאות ההגרלה

פרוייקט מיכלאנג'לו 15- מכר

זו רשימת המועמדים לזכייה בהגרלה:
1 371
2 25
3 142
4 76
5 140
6 256
7 134
8 50
9 151
10 357
11 282
12 383
13 138
14 283
15 360
16 92
17 328
18 170
19 356
20 179
21 228
22 318
23 370
24 98
25 342
26 119
27 285
28 158