הגרלת פרוייקט מיכלאנג'לו 15- מכר נפתחה-הרשמו בקלות ובמהירות !
ימים

פרויקט יסוד המעלה

לגור בסטייל בדרום החדש של תל אביב

הפרויקט תוכנן להוות אבן שואבת לזוגות צעירים שאוהבים את תל אביב. הדירות ממוקמות מעל קומת מסחר גדולה וחניון אוטומטי-רובוטי מלא.

חברת לבנת הזהב (ל.ה) בע"מ התקשרה עם עיריית תל אביב-יפו בהסכם ולפיו תבנה בעבור עיריית תל אביב-יפו 11 יחידות דיור. עיריית תל אביב-יפו החליטה כי גם דירות אלו תשמשנה לדיור בר השגה ותושכרנה באמצעות חברת עזרה ובצרון לדיירים בהתאם לקריטריונים של הזכאות.  עשר דירות כבר מאוישות ונותרה 2 דיאות אחרונות זמינות לאכלוס.

 

לקבלת מידע אודות סוג משק הבית אשר פרויקט זה מיועד, יש לקרוא בעיון על הפרויקט תחת "פרק ב'- הפרויקטים" הנמצא בעמוד 13 בחוברת המידע

להורדת חוברת המידע והרישום להורדת חוזה המכר יזם-שוכר לאתר הפרויקט
סיום ההרשמה: יום א' 07.04.19, לא יאוחר משעה 15:00
מיקום: רח' יסוד המעלה 33-35, תל אביב-יפו
קבלן/יזם: ליבנת הזהב
מספר דירות לזכאים: 2
מחיר דמי ניהול (חודשי): 265 ש"ח
חניות: לזוכה בדירה יש אפשרות לקבל חניה תת קרקעית רובוטית בעלות חודשית של 150 ש"ח*
מועד אכלוס 1: מאי 2019
EB מחיר שכירות: 3,100 ₪**

*עלות תחזוקת החניה הרובוטית: 100 ש"ח + מע"מ.

**שכר הדירה צמוד למדד המחירים לצרכן וכפוף לעדכוני הלמ"ס בדבר הכנסה ממוצעת ברוטו של משקי הבית.

ההרשמה הסתיימה.