ההרשמה להגרלה לפרויקט מיכלאנג'לו 15 למכר הסתיימה. מועד ההגרלה טרם ידוע, יש לעקוב אחר הפרסומים באתר.

הגרלת דיור בר השגה למכר, פרויקט מיכלאנג'לו 15 - עדכונים חשובים

 

21.7.2021 – דחיית מועד קיום ההגרלה

תודה רבה לכל הנרשמים.

בשל עתירה מנהלית שמספרה 9573-07-21 מועד קיום ההגרלה נדחה וייקבע לאחר שיתקבל פסק הדין בעניין.

עדכון בנושא יפורסם באתר.

 

 

28.6.2021 – עדכון תנאי זכאות בהגרלה

עיריית תל אביב יפו וחברת עזרה וביצרון מודיעות על השינויים שלהלן בתנאי הזכאות לפרויקט דיור בר השגה בפרויקט מיכאלאג'לו 15- מכר.

בפרק א' – תנאי הזכאות:

תנאי חמישי – מיצוי כושר השתכרות יבוטל.

הארכת המועד האחרון לרישום:

המועד האחרון לרישום הוארך עד לתאריך 11.7.2021 בשעה 15:00.