הגרלת פרוייקט מיכלאנג'לו 15- מכר נפתחה-הרשמו בקלות ובמהירות !
ימים

עדכון תנאי זכאות בפרויקט דיור בר השגה שוק העלייה ינואר 2021 - 26.01.2021

עיריית תל אביב יפו וחברת עזרה וביצרון מודיעות על השינויים שלהלן בתנאי הזכאות לפרויקט דיור בר השגה ב"שוק העלייה" (ינואר 2021). ההקלות שלהלן בתנאי הזכאות עודכנו בחוברת ההגרלה שבאתר האינטרנט של ההגרלה – www.tlv4less.co.il.

 

הקלות ושינויים בתנאי הזכאות בפרק א'1 (תנאי הזכאות כלליים):

תנאי שני- תושב תל אביב יפו: בתנאי זה קוצרה תקופת התושבות בתל אביב-יפו, במקום שלוש שנים לשנתיים, כך שהנוסח המעודכן של תנאי זכאות זה הינו כדלקמן:

"אחד הבגירים לפחות במשק הבית הינו אזרח ישראל שהינו תושב תל אביב-יפו במשך השנתיים שקדמו למועד הקובע, או היה תושב תל אביב-יפו במשך 4 שנים מתוך 10 השנים האחרונות שקדמו למועד הקובע."

תנאי רביעי- גובה הון עצמי ונכסים: בתנאי זה עודכן סכום ההון העצמי המירבי של הבגירים במשק הבית ל-600,000 ₪, כך שהנוסח המעודכן של תנאי זכאות זה הינו כדלקמן:

"סך ההון העצמי של כל הבגירים במשק הבית במועד הקובע לא יעלה על סך של 600,000 ש"ח (שש מאות אלף שקלים חדשים)."

תנאי חמישי- מיצוי כושר השתכרות: בתנאי זה קוצרה תקופת ההעסקה הנדרשת ל18 חודשי עבודה, במקום 24 חודשי עבודה, מתוך שלוש השנים שקדמו למועד הקובע. כמו כן בוטלה הדרישה להוכחת רציפות תקופת ההעסקה, כך שהנוסח המעודכן של תנאי זכאות זה הינו כדלקמן:

"בשלוש השנים שלפני המועד הקובע עבד לפחות אחד הבגירים במשק הבית שמונה עשר (18) חודשים (לפחות) במשרה מלאה."

 

הקלות ושינויים בתנאי הזכאות בפרק א'2 (תנאי הזכאות למורות ומורים):

תנאי שלישי- מיצוי כושר השתכרות: קוצרה תקופת ההעסקה הנדרשת ל18 חודשי עבודה, במקום 24 חודשי עבודה, מתוך שלוש השנים שקדמו למועד הקובע. כמו כן בוטלה הדרישה להוכחת רציפות תקופת ההעסקה, כך שהנוסח המעודכן של תנאי זכאות זה הינו כדלקמן:

"בשלוש השנים שלפני המועד הקובע עבד/ה המורה (בהוראה או בכל עבודה אחרת) לפחות שמונה עשר (18) חודשים ב-60% משרה לפחות."

תנאי רביעי- גובה הון עצמי ונכסים: בתנאי זה עודכן סכום ההון העצמי המירבי של הבגירים במשק הבית ל-600,000 ₪, כך שהנוסח המעודכן של תנאי זכאות זה הינו כדלקמן:

"סך ההון העצמי של כל הבגירים במשק הבית במועד הקובע לא יעלה על סך של 600,000 ש"ח (שש מאות אלף שקלים חדשים)."

 

הארכת המועד האחרון לרישום להגרלה:

המועד האחרון לרישום להגרלה הוארך עד לתאריך 11.02.2021 בשעה 15:00.

מובהר כי הנוסח הקובע הינו הנוסח המפורט בחוברת המעודכנת המפורסמת באתר האינטרנט. בכל מקרה שיש סתירה בין הודעה זו לחוברת המעודכנת יגבר הנוסח המפורט בחוברת ההגרלה המעודכנת.