מידעון

הרצאה לתושבים בנושא תמ"א 38: כיצד מקדמים פרוייקט

כיצד לקדם פרוייקט ביעילות על-מנת להספיק לעמוד בלוחות הזמנים הקצובים טרם פקיעתה של תמ"א 38,

ניוזלטר הבית להתחדשות עירונית של עזרה ובצרון- פעילות חודש דצמבר 2019

קשרי קהילה בהתחדשות עירונית: ינואר-פברואר 2020

קשרי קהילה בהתחדשות עירונית: מרץ-מאי 2020

פתחו את הקובץ וקבלו מושג בנוגע להיקף הפעילות של הבית להתחדשות עירונית בחודש יוני 2020

קשרי קהילה בהתחדשות עירונית: יולי 2020

קשרי קהילה בהתחדשות עירונית: ספטמבר 2020

סיוע משפטי בתחומי ההתחדשות העירונית!

מבקשים להחתים אתכם על הסכם פינוי בינוי או תמ"א?

יש לכם שאלות מהותיות בנוגע לתהליך?

በከተማ ዕድሳት ፕሮጀክቶች ውስጥ የአረጋውያን እና የአካል ጉዳተኞች መብቶች

Права пожилых людей и граждан с ограниченными возможностями в проектах городского обновления

حقوق المواطنين القدامى والمواطنين ذوو محدودية في عمليات التجديد الحضري

סיוע מקצועי-משפטי בתחומי ההתחדשות העירונית!

הזמנה לתושבי תל–אביב-יפו:
שירות יישוב מחלוקות ובניית הסכמות חינמי לדיירים
במתחמי התחדשות עירונית

זכויות אזרחים ותיקים ואזרחים עם מוגבלות בתהליכי התחדשות עירונית