h
אירועים קרובים
אירועים שחלפו
קורס נציגויות בהתחדשות עירונית לתושבי יפו 25.03.2020
קורס התחדשות עירונית לתושבי כפר שלם והסביבה 17.02.2020
קורס נציגויות תושבים בנווה-שרת 19.02.2020
רוצה להוביל התחדשות עירונית ביד אליהו? 29.01.2020
רוצה להוביל התחדשות עירונית ביד אליהו? 05.02.2020
רוצה להוביל התחדשות עירונית ביד אליהו? 12.02.2020
התחדשות עירונית במתחם בשכונת יפו ד' 27.01.2020
קורס מובילי התחדשות עירונית – נווה שרת 07.05.2019
פתיחת הבית להתחדשות עירונית בנווה שרת 02.04.2019
מידע תכנוני – שירות חדש עד הבית 31.12.2019
פורים במרכז קהילתי בת ציון 20.03.2019
הדלקת נר של חנוכה – הבית להתחדשות עירונית ביפו 05.12.2018
שיחות סלון: ערב שאלות ותשובות בנושא התחדשות עירונית בשפה הערבית 16.01.2019
שיחות סלון: מהי המדיניות העירונית להתחדשות ביפו? 02.01.2019
שיחות סלון: מה מטריד דיירים בהתחדשות עירונית? 18.12.2018
שיחות סלון: דע את זכויותיך! 21.11.2018
שיחות סלון: מהם תפקידיו של הבית להתחדשות עירונית? 14.11.2018
עושים סדר בהתחדשות העירונית בתל-אביב-יפו – פגישת ייעוץ ללא עלות! 30.06.2019