רקע

בוצע

 סטטוס : 

דוב הוז 16

  כתובת :  

עבודות שיפוץ, חיזוק והנגשת המבנה, עבודות פיתוח וטיפול במקלטים במגרש.