רקע

בוצע

 סטטוס : 

יגאל אלון 63

  כתובת :  

על שרידי מגרש נטוש הוקמה תחנת כיבוי אש אזורית מודרנית ובניין משרדים של יחידות עירוניות מאגף שפ"ע (שיפור פני העיר) ומאגף תברואה של העירייה.