טקסט של אלט

חתימה על הסכם התקשרות

 סטטוס : 

רובינשטיין 33-63

  כתובת :  

פרויקט מסוג פינוי בינוי. מטרתו טיפול בתשתיות ישנות ובבניינים ישנים ויצירת מציאות חדשנית ומותאמת לצורכי הסביבה בהווה ובעתיד.

פינוי של 208 יח"ד בשלושה עשר בנייני שיכון ובינוי של כ 780 יח"ד חדשות.

נמצא בשלב חתימות על הסכם התקשרות עם עזרה ובצרון ובדיקות היתכנות.