רקע

בוצע

 סטטוס : 

הירקון 165

  כתובת :  

החלה הריסת מבני "הפטריות" המעטרות מאז שנות השבעים את כיכר אתרים. את הריסת הפטריות מבצעת חברת "עזרה ובצרון", חברת בת של עיריית תל אביב יפו, האמונה על תחום הבינוי הציבורי וההתחדשות העירונית בעיר.

ההחלטה על הריסת הפטריות והסרתן מהכיכר, נתקבלה לאחר שהתגלה כי הן מהוות סיכון הנדסי בשל נזקי המליחות מחוף הים, אשר נגרמו להם במרוצת השנים. העבודות להריסת הפטריות צפויות להימשך כשבועיים ועל פי התכנון,  לאחר מכן צפויה הכיכר לעבור שיקום במסגרתו תחובר רצועת החוף לשדרות בן גוריון וכן יוקמו מגדלים ושטחים פתוחים לטובת הציבור.