ניהול נכסים

"להתקין עבור השכבות העניות של הישוב היהודי בארץ ישראל דירות מרווחות, יפות לבריות וזולות ולהספיק להן דירות בנות גודל מקסימלי במחיר מינימלי"
[מתוך פקודת ההתאגדות של חברת עזרה ובצרון, 1929]
חברת עזרה ובצרון, חברה לשיכון בע"מ, מנהלת מיום הקמתה עשרות נכסים למגורים ולעסקים, המצויים ברחבי העיר תל-אביב-יפו.
ניהול נכסים אלה כולל, בין היתר, את תחזוקתם השוטפת לטובת השבחתם, השכרתם ו/או מכירתם.