מוקד סיוע לתושב

פניות בנושאים:

פינוי בינוי

Daniella@e-b.co.il, שלוחה 206
omerz@e-b.co.il, שלוחה 232
michal@e-b.co.il, שלוחה 201
03-7910333
053-6318814

תמ"א 38

nitzane@e-b.co.il, שלוחה 231
noap@e-b.co.il, שלוחה 157
Nitzan@e-b.co.il, שלוחה 230
michal@e-b.co.il, שלוחה 201
03-7910333

שימור מבנים

nitzane@e-b.co.il, שלוחה 231
noap@e-b.co.il, שלוחה 157
Nitzan@e-b.co.il, שלוחה 230
michal@e-b.co.il, שלוחה 201
03-7910333

שיפוצי בתים

onit@e-b.co.il, שלוחה 202
michal@e-b.co.il, שלוחה 201
03-7910333

דיור בר השגה

Daniella@e-b.co.il, שלוחה 206
michal@e-b.co.il, שלוחה 201
03-7910333

מסתורי אשפה

rami@e-b.co.il
03-7910333 שלוחה 154


מעליות

onit@e-b.co.il, שלוחה 202
michal@e-b.co.il, שלוחה 201
03-7910333

פרויקטים הנדסיים ציבוריים

amirj@e-b.co.il, שלוחה 151
anath@e-b.co.il, שלוחה 156
03-7910333

פניות הציבור

ממונה על חוק חופש המידע
Neta@e-b.co.il , שלוחה 241
03-7910333

נכסים

AnatK@e-b.co.il, שלוחה 158
03-7910333