אודות תמ״א 38

תמ"א 38 היא תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים, שנועדה לשפר את עמידותם בפני רעידות אדמה. הוראות תמ"א 38 מגדירות את המסגרת או את הגורמים שרשאים להעניק מתן היתרי בנייה מטעמה, וכן מציעים תמריצים שיעודדו את החיזוק ויאפשרו אותו מבחינה כלכלית. כל זאת תוך שמירה על איזון בין הצורך בחיזוק הבניין, מימון הפרויקט ושיקולים עירוניים רחבים אחרים.

במסגרת התמריצים לעידוד החיזוק, תמ"א 38 מציעה כמה סוגים ותוספות בנייה למבני מגורים: תוספות יחידות דיור חדשות למבנה, ו/או הרחבת יחידות הדיור הקיימות. בנוסף, לתושבים ניתנת אפשרות של הוספת מעלית לכל אגף במבנה ושל שדרוג התשתית הציבורית.

חברת עזרה ובצרון מעניקה שירותי ייעוץ וליווי של תהליך החיזוק, תוך מתן ההסכמים הנדרשים למימוש הפרויקט. אנו מהווים כתובת לכלל פניות הדיירים לאורך כל התהליך, וכן עד שנתיים מיום סיום העבודות.