דירקטוריון

 • חבר דירקטוריון עזרה ובצרון אלדד מזרחי יו"ר המועצה הדתית תל אביב-יפו
  חבר דירקטוריון עזרה ובצרון
 • חבר דירקטוריון עזרה ובצרון נתן וולוך יו"ר מועצת עיריית תל אביב-יפו
  חבר דירקטוריון עזרה ובצרון
 • חבר דירקטוריון עזרה ובצרון שמואל גפן חבר מועצת עיריית תל אביב-יפו
  חבר דירקטוריון עזרה ובצרון
 • חבר דירקטוריון עזרה ובצרון מיכאל גיצין חבר מועצת עיריית תל אביב-יפו
  חבר דירקטוריון עזרה ובצרון
 • חבר דירקטוריון עזרה ובצרון יהודה המאירי חבר מועצת עיריית תל אביב-יפו
  חבר דירקטוריון עזרה ובצרון
 • יו״ר ועדת ביקורת עזרה ובצרון שמוליק קצ´לניק מנהל אגף שיפור פני עיר עיריית תל אביב-יפו
  יו״ר ועדת ביקורת עזרה ובצרון
 • חברת דירקטוריון עזרה ובצרון עו"ד מירב פרסי צדוק משרד עורכי דין
  חברת דירקטוריון עזרה ובצרון
 • יו עו"ד רינת שפרוט משרד עורכי דין
  יו"ר ועדת מכרזים עזרה ובצרון
 • חברת דירקטוריון עזרה ובצרון עו"ד ורד אולפינר- סקל משרד עורכי דין
  חברת דירקטוריון עזרה ובצרון
 • חברת דירקטוריון עזרה ובצרון שירה בינימיני רכזת תכניות שימור עיריית תל אביב-יפו
  חברת דירקטוריון עזרה ובצרון
 • חברת דירקטוריון עזרה ובצרון נועה פרג סגנית דובר עיריית תל אביב-יפו
  חברת דירקטוריון עזרה ובצרון
 • חבר דירקטוריון עזרה ובצרון עו"ד ליאור שפירא
  חבר דירקטוריון עזרה ובצרון
 • חבר דירקטוריון עזרה ובצרון דרור לוטן
  חבר דירקטוריון עזרה ובצרון
 • חבר דירקטוריון עזרה ובצרון יגאל סקוצרו
  חבר דירקטוריון עזרה ובצרון
 • חבר דירקטוריון עזרה ובצרון אילן רוזנבלום
  חבר דירקטוריון עזרה ובצרון