דירקטוריון

 • חבר דירקטוריון עזרה ובצרון אלדד מזרחי יו"ר המועצה הדתית תל אביב-יפו
  חבר דירקטוריון עזרה ובצרון
 • חבר דירקטוריון עזרה ובצרון נתן וולוך יו"ר מועצת עיריית תל אביב-יפו
  חבר דירקטוריון עזרה ובצרון
 • חבר דירקטוריון עזרה ובצרון שמואל גפן חבר מועצת עיריית תל אביב-יפו
  חבר דירקטוריון עזרה ובצרון
 • חבר דירקטוריון עזרה ובצרון מיכאל גיצין חבר מועצת עיריית תל אביב-יפו
  חבר דירקטוריון עזרה ובצרון
 • חבר דירקטוריון עזרה ובצרון יהודה המאירי חבר מועצת עיריית תל אביב-יפו
  חבר דירקטוריון עזרה ובצרון
 • יו״ר ועדת ביקורת עזרה ובצרון שמוליק קצ´לניק מנהל אגף שיפור פני עיר עיריית תל אביב-יפו
  יו״ר ועדת ביקורת עזרה ובצרון
 • חבר דירקטוריון עזרה ובצרון עו"ד ליאור שפירא
  חבר דירקטוריון עזרה ובצרון
 • חבר דירקטוריון עזרה ובצרון יגאל סקוצרו
  חבר דירקטוריון עזרה ובצרון
 • חבר דירקטוריון עזרה ובצרון אילן רוזנבלום
  חבר דירקטוריון עזרה ובצרון