אשכול 5 גני ילדים בבלי

הקמת 5 כיתות גן
סטטוס: הסתיים
כתובת: רחוב בבלי 2

אשכול 5 גני ילדים בבלי גלריית פרוייקט