הנגשה

"נגישות הינה אפשרות הגעה למקום, תנועה והתמצאות בו, שימוש והנאה משירות, קבלת מידע הניתן או מופק במסגרת מקום או שירות או בקשר אליהם, שימוש במתקניהם והשתתפות בתוכנית ובפעילויות המתקיימות בהם, והכול באופן שוויוני, מכובד, עצמאי ובטיחותי."
[ חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 ]
אגף ההנדסה של חברת עזרה ובצרון שוקד על פרויקט הנגשת העיר תל-אביב-יפו לבעלי מוגבלויות, כך שעד שנת 2021 יונגשו כלל המבנים הציבוריים בעיר. כל המבנים החדשים שמוקמים בעיר נבנים תוך התייחסות והתאמה מרבית לבעלי מוגבלויות, ובשנים האחרונות הונגשו חלק ניכר מהמבנים הישנים יותר.